REST URBiS M.Jamróz, J.Nowak Sp.j.


   tel.: +48 17 77 21 500      e-mail: sekretariat@rest.net.pl     

O firmie


Firma Rest spółka jawna powstała po przekształceniu 15.11.2001 r. ze spółki cywilnej zgodne z zasadami Kodeksu Handlowego. Początek działalności datuje się na rok 1990.

Firmę reprezentuje:
Mirosław Jamróz - dyr ds. administracyjnych
Jerzy Nowak - dyr ds. technicznych

W początkowym okresie działalności REST sp.j skupiła się na pracach antykorozyjnych i pracach wysokościowych. Przełomowym momentem działalności był początek w wykonywaniu pokryć dachowych na obiektach przemysłowych. Problemy występujące w trakcie, nowe zadania, wymogły rozszerzenie zakresu wykonywanych prac o praktycznie całą gamę usług budowlanych. Kolejne lata przyniosły wzrost zatrudnienia i stałe podnoszenie kwalifikacji kadry tak kierowniczej jak i pracowników. Wykonywanie w pierwszych latach prac wysokościowych pozwoliło na wypracowanie zasad organizujących prace w sposób fachowy i bezpieczny. Złożoność problemów występujących przy tego typu pracach i sposób w jaki te problemy były usuwane daje pewność iż z każdym problemem budowlanym nasza firma jest w stanie sobie poradzić. Sprawdził się i zyskał uznanie naszych klientów sposób kiedy działalność pracowników jest monitorowana poprzez, w pierwszym okresie działalności wewnętrzne kontrole, a obecnie od 2004 poprzez System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001. System zarządzania jakością potwierdzony jest poprzez Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr 173/SZJ/2005. Proces wdrażania systemu jak również jego certyfikacja zostały zrealizowane przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej.
Cykliczne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej jak również pracowników pozwala na realizacje zadań terminowo przy wysokiej jakości wykonania. Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001 wszelkie błędy są na bieżąco analizowane i eliminowane z działalności.

MOTTEM FIRMY JEST "ZRÓB TAK ABY NIKT NIE MUSIAŁ POPRAWIAĆ PO TOBIE".
W realizacji zadań używamy nowoczesnego i zapewniającego bezpieczeństwo prace sprzętu. Ciągły rozwój firmy i zakupy nowoczesnego wyposażenia umożliwiają realizacje wielu nietypowych zadań. Mając świadomość postępu technicznego i konsekwencji tego postępu, przy współpracy z czołowymi dostawcami narzędzi park maszynowy jest modernizowany na bieżąco.

Własna baza techniczna, zaplecze warsztatowe umożliwia bieżące remonty sprzętu i przygotowanie do wykonywania usług. W celu poszerzenia zakresu działalności zakupiono teren i wybudowano oddział firmy w Krakowie. Pozwala to na realizacje hasła "bliżej klienta" i usprawnia prace naszej firmy, jednocześnie skracając czas reakcji przy serwisowaniu obiektów wykonanych przez nas.

Z satysfakcją należy stwierdzić, iż polityka jakości, ciągły rozwój firmy jak również warunki pracy pracowników zostały wielokrotnie dostrzeżone i nagradzane przez KRAJOWĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ. Począwszy od roku 2000 jesteśmy posiadaczem certyfikatu FAIR PLAY, a w roku 2004 posiadaczem ZŁOTEJ STATUETKI.

Ostatnie realizacje:

Rest Fair PlayRest unia europejskaRest Gazela BiznesuLaureat Diamentów Forbesa - 9. miejsce wśród firm o obrotach od 50 do 250 mln złotychRest certyfikat ISO